2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri

12 Şubat 2018 Pazartesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar  Yarıyılı interaktif ders kayıtları otomasyon üzerinden öğrenciler için 11 Şubat 2018 tarihinde sona ermiştir. Ders ekleme- çıkarma işlemleri  12-14 Şubat 2018  tarihleri arasında ders ekleme-silme formu ile kayıtlı olunan akademik birimlere müracaat edilerek yapılacaktır.
 
Ders ekleme çıkarma formu; akademik birimlerde veya Daire Başkanlığımızın web sayfasında bulunan Dilekçeler & Formlar”  ekranında bulunmaktadır.

 Öğrenciler, ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının ve bölüm/anabilim dalı  başkanının onayı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:
a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir,
b) Almaması gereken bir dersi almış ise bırakabilir,
c) Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir,
ç) Dersin açılması için zorunlu olan asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dolayısıyla kapanan dersin yerine yeni bir ders seçebilir.
d) Öğrenci söz konusu zaman diliminde geçerli bir mazereti olmaksızın herhangi bir dersi bırakamaz ve yeni bir ders alamaz.

Ders ekleme çıkarma tarihleri arasında derse kayıtla ilgili eksikliklerin  tamamlanması gerekmektedir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı