2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde-I) Yatay Geçiş Başvuruları

10 Ocak 2022 Pazartesi

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE(EK MADDE-I) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
 
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemize Yatay Geçiş Yönetmeliğinin Ek-1 nci Maddesinin Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS/YKS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir. 

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları (Bahar Dönemi) için tıklayınız.
 
* YÖK Bahar Dönemi Ek Madde-I Uygulama İlkeleri’nin 8 inci ve 10 uncu maddelerine istinaden Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 31.12.2021 tarihli ve 581/6 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen yatay geçiş yapılabilecek programlar belirlenerek bu programlara ilgili yılın kontenjanının %10 unu geçmeyecek şekilde öğrenci alınmasına karar verilmiştir.
 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Bahar Yarıyılı
Başvuru Tarihleri 24 - 28 Ocak 2022
Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 31 Ocak - 02 Şubat 2022
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 04 Şubat 2022
Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 07 - 09 Şubat 2022
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 14 - 15 Şubat 2022
 
BAŞVURU BELGELERİ
1 Başvuru formu için tıklayınız.
2
  • ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi  (Kayıtlı olduğu programdan farklı bir programa başvuracak adaylar için ÖSYM yerleştirme yılına ait puan türleri ve puanları gösteren sonuç belgesi de gerekmektedir.)
  • DGS ile yerleşen öğrenciler için DGS Sonuç Belgesi
3 Yeni tarihli öğrenci belgesi
4 Not Durum Belgesi(Transkript -Hazırlık sınıfı  hariç)
5 Ders içerikleri (Hazırlık sınıfı hariç)
6 Disiplin Cezası durum belgesi
7 Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi (Belgesi olmayanlar Yabancı Dil Yeterlilik sınavına gireceklerdir. Başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.)
8 Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9 Gemi Adamı Olur Belgesi ve Adli Sicil Kaydı (Turgut Kıran Denizcilik Fakültesine başvuracak adaylar)
10 “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur” Sağlık Raporu (Teknik Bilimler MYO Su Altı Teknolojisi Programına başvuracak adaylar)
11 Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu ve Adli Sicil Kaydı (Sosyal Bilimler MYO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına başvuracak adaylar)

BAŞVURU İŞLEMLERİ
Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde-I)Yatay Geçiş başvuruları 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

-Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Başvuru sayfası 24.01.2022 tarihinde aktif olacaktır)
 
-Yatay geçiş başvurusu yapılabilecek programlar listesi için tıklayınız.
 
-Taban Puanları için aşağıdaki linklere tıklayınız; 
    http://www.osym.gov.tr/TR,13046/2017.html  (ÖSYS taban puanları için)
    https://www.osym.gov.tr/TR,15287/2018.html (YKS taban puanları için)

SONUÇLARIN İLANI
 
Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi   http://erdogan.edu.tr/  ve  http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/  web adresimizden 04 Şubat 2022 tarihinde ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.