2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön Lisans Öğrencileri İçin Çift Anadal Programları Başvuruları

10 Ocak 2022 Pazartesi

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURULARI
 
Çift anadal programı, Üniversitenin  bir programına kayıtlı olan öğrencinin, diğer bir lisans veya ön lisans diploma programına devam ederek ikinci bir diploma sahip olmasıdır. 
 
Çift Ana Dal Programları Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Tarihleri 24 - 28 Ocak 2022
Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 31 Ocak - 02 Şubat 2022
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 04 Şubat 2022
Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 07 - 09 Şubat 2022
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 14 - 15 Şubat 2022
 
2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön Lisans Çift Anadal Programları,
Başvuru Yapabilecek Programlar ve Kontenjanlar
Birim Çift Anadal Programı Başvuru Yapabilecek Programlar 2.YY Kont
Teknik Bilimler MYO Elektrik Teknik Bilimler MYO-Mekatronik 7
İnşaat Teknolojisi Teknik Bilimler MYO-Yapı Denetimi 12
Yapı Denetimi Teknik Bilimler MYO-İnşaat Teknolojisi 8
 
BAŞVURU ADRESİ
Başvurular 24 - 28 Ocak 2022 tarihleri arasında Başvuru Formu ve istenilen gerekli belgeler tamamlanmış olarak, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine posta, kargo, e-posta yoluyla gönderilecek ya da şahsen teslim edilecektir. Posta veya kargo ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Birimin iletişim bilgilerine (http://tbmyo.erdogan.edu.tr/tr/page/iletisim/4198) adresinden ulaşılabilir.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru formu için   tıklayınız.
2. Not Durum Belgesi (Transkript)
3. ÖSYS Sonuç Belgesi(Yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi)
 
ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI 
1.Başvuru Koşulları;
a) Üniversitenin bir lisans veya ön lisans programına kayıtlı olmak.
b) ÇAP’a başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak
c) GANO’su, 4 üzerinden en az 2,71 olmak.
ç) Lisans anadal diploma programında, en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında bulunmak.
e) Anadal ön lisans diploma programda, en erken ikinci en geç üçüncü yarıyılın başında bulunmak.
f) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak.
g) Kayıt dondurma haricinde öğrencilerin yarıyıl/yıl kaybı olmamak.
2. Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
3. Birden fazla çift anadal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.
4. Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi için tıklayınız.
 
KESİN KAYIT
Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan adayların listesi 04 Şubat 2022 tarihinde http://erdogan.edu.tr/  web adresinden ilan edilecektir.  Kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl öğrenciler 07 - 09 Şubat 2022; yedek öğrenciler ise 14 - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında kayıt duyurusunda belirtilecek belgelerle birlikte kesin kayıt için müracaat edeceklerdir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.