2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları İçin Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Başvuruları

10 Ocak 2022 Pazartesi

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
 
    “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ve  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi hükümlerine  uygun olarak 2021 - 2022   Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılında Üniversitemiz önlisans programlarına yatay    geçiş      yoluyla     öğrenci    kabul    edilecektir. Öğrencilerde aranacak nitelikler,  yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi,  kontenjanlar, gerekli  belgeler   ve  diğer  hususlar  aşağıda belirtilmiştir.
 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Bahar Yarıyılı
Başvuru Tarihleri 24 - 28 Ocak 2022
Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 31 Ocak - 02 Şubat 2022
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 04 Şubat 2022
Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 07 - 09 Şubat 2022
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 14 - 15 Şubat 2022

BAŞVURU İŞLEMLERİ
Yatay Geçiş başvuruları 24 - 28 Ocak 2022 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

     Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Başvuru sayfası 24.01.2022 tarihinde aktif olacaktır)

KONTENJANLAR 
Başarı durumuna göre kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

SENATO ESASLARI
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları için tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Başvuru formu için tıklayınız.
2 Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge
3 Yeni tarihli Öğrenci Belgesi
4 ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı
5 Ders içerikleri
6 Disiplin ceza durum belgesi
7 Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (II. Öğretim Programlarından I. Öğretim Programlarına başvuracak adaylar için)
8 Nüfus Cüzdanı fotokopisi

NOT : Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranlar  değerlendirmeye alınmayacaktır.

SONUÇLARIN İLANI
Yatay geçiş başvuru sonuçları http://erdogan.edu.tr/ ve http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/  web adresimizden 04.02.2022 tarihinde ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.