2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Başvuruları

12 Temmuz 2021 Pazartesi

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
 
 (Başarı durumuna göre kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş)
 
     “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları” hükümlerine  uygun olarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz programlarına başarı durumuna göre yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir. Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi,  kontenjanlar, gerekli belgeler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Güz Yarıyılı
Başvuru Tarihleri 26 Temmuz - 01 Ağustos 2021
Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 02 - 06 Ağustos 2021
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 10 Ağustos 2021
Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 16 - 18 Ağustos 2021
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 23 - 25 Ağustos 2021
 
BAŞVURU İŞLEMLERİ
 
Yatay Geçiş başvuruları 26 Temmuz - 01 Ağustos 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
  • Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Başvuru sayfası 26.07.2021 tarihinde aktif olacaktır)
 
KONTENJANLAR
 
Başarı durumuna göre kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.
 
 
SENATO ESASLARI
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları için tıklayınız.
 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1 Başvuru formu (Doldurulup, çıktısı alınıp diğer belgeler eklenecektir) için tıklayınız.
2 Not Döküm Belgesi (Transkript) (Tıp Fakültesine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin transkriptlerinde Genel Akademik Not Ortalamalarının (GANO) 100 lük sistemdeki karşılığı belirtilmelidir.)
3 Yeni tarihli Öğrenci Belgesi
4 ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı
5 Ders içerikleri
6 Disiplin ceza durum belgesi
7 Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)
8 Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge
9 Nüfus Cüzdanı fotokopisi
     
 


YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI
 
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan programlara başvuracak adaylar için, Yatay Geçiş Senato Esaslarının 5. maddesinin 2. fıkrasındaki şartları sağlayamayanlara daha sonradan ilan edilecek tarihte Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.
 
 
KESİN KAYIT
 
Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan adayların listesi 10 Ağustos 2021 tarihinde http://erdogan.edu.tr/  web adresinden ilan edilecektir.  Kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl öğrenciler 16 - 18 Ağustos 2021; yedek öğrenciler ise 23 - 25 Ağustos 2021 tarihleri arasında belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.