2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal/Yandal Programları Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kayıt İşlemleri

10 Ağustos 2021 Salı

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ
 

ÇİFT ANADAL KAYIT TAKVİMİ

Kayıt Yeri RTEÜ/Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Çift Anadal/Yandal Kesin Kayıt Tarihleri 16 - 18 Ağustos 2021
Çift Anadal/Yandal Yedek Kesin Kayıt Tarihleri 23 - 25 Ağustos 2021


Öğrencilerin belirtilen tarihlerde aşağıdaki kayıt formunu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat veya e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.      

Fen Edebiyat Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi Programları için e-mail adresi

hikmet.yazici@erdogan.edu.tr
Eğitim Fakültesi Programları için e-mail adresi sinan.sahin@erdogan.edu.tr

 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Çift Anadal/yandal  kaydı için kayıt formu: Kayıt hakkı kazanan öğrenciler Çift Anadal kaydının yapılmasını istediklerini belirten bir dilekçe yazarak bu dilekçeyi kayıt sırasında kayıt görevlisine vereceklerdir. (Form için tıklayınız)

KAYIT HAKKI KAZANANLAR
Çift Anadal/Yandal Programlarına kayıt hakkı kazananlar için tıklayınız.

KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İNTİBAK İŞLEMLERİ
(1) Öğrencinin çift anadal programındaki intibak çizelgesi her iki lisans programının mezuniyet kredilerini sağlayacak şekilde hazırlanır.
(2) Öğrenci, çift anadal intibak komisyonu tarafından hazırlanan çift anadal intibak çizelgesinde yer alan dersleri belirlenen şekilde almak zorundadır. İntibak çizelgesi, ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.
 
KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ
(1) Öğrencilerin anadal ve çift anadal programlarına Güz Yarıyılı / Bahar Yarıyılı derse kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde internet üzerinden yapılır. 
(2) Çift anadal/yandal öğrencileri ders kayıt işlemini birinci anadal ders kaydı için kullandıkları kullanıcı kodu ve şifre ile Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
(3) Öğrencilerin anadal ve çift anadal/yandal programlarına derse kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.
(4) Öğrencinin çift anadal/yandal programından alacağı derslerin anadal programının haftalık ders saatleri ile çakışması durumunda, anadal programı dersine kayıt olması esastır.

ÇİFT ANADAL ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR
(1) Çift anadal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, RTEÜ Önlisans Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre belirlenir.
(2) Çift anadal programları öğrencileri arasında başarı sıralaması yapılmaz.
(3) Başarı ve mezuniyet koşulları:
a) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için GANO’sunun 4 üzerinden en az 2.71 (100 puan üzerinden 70) olması gerekir.
b) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye ayrıca çift anadal yaptığı programın diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programı diploması verilmez.
c) Çift anadal programında kayıtlı olup, anadal programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınır.
ç) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu süre içinde çift anadal programından mezun olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.
d) Çift anadal programı öğrencileri programda yer alan derslerin gerekli önkoşullarını sağlamak zorundadır.
(4) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.
(5) Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
(6) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2.50 (100 üzerinden 65)’e kadar düşebilir. GANO’su ikinci kez 2.50’nin (100 üzerinden 65’e)   altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
(7) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
(8) Kendisine verilen ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencinin çift anadal programı ile ilişiği kesilir.

YANDAL ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR
(1) Yandal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, RTEÜ Önlisans Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre belirlenir.
(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki GANO’sunun 4 üzerinden en az 2.29 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
(3) Yandal programında iki yarıyıl üst üste ders kaydı yapmayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir
(4) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programında alması gereken dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciye yandal programı sertifikası verilir. Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
(5) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, yandal programının bulunduğu birim yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılır.
(6) Anadaldan mezun olan öğrencinin, yandal programına devam ettiği dönemlerde, her bir ders için kredi başına ödeyeceği öğrenci katkı payı ilgili mevzuat kapsamında belirlenir.