2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-I) Yatay Geçiş Başvuruları

26 Temmuz 2021 Pazartesi


2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE(EK MADDE-I) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
 
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz bölüm/programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliğinin Ek-1 nci Maddesinin Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS/YKS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir.
 
· Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları (Güz Yarıyılı) için tıklayınız.
 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Güz Yarıyılı
Başvuru Tarihleri 01 - 13 Ağustos 2021
Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 16 - 20 Ağustos 2021
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 24 Ağustos 2021
Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 01 - 03 Eylül 2021
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 08 - 10 Eylül 2021
 
BAŞVURU BELGELERİ
1 Başvuru formu için tıklayınız.
2
  • ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi  (Kayıtlı olduğu programdan farklı bir programa başvuracak adaylar için ÖSYM yerleştirme yılına ait puan türleri ve puanları gösteren sonuç belgesi de gerekmektedir.)
  • DGS ile yerleşen öğrenciler için DGS Sonuç Belgesi
3 Yeni tarihli öğrenci belgesi
4 Not Durum Belgesi(Transkript -Hazırlık sınıfı  hariç)
5 Ders içerikleri (Hazırlık sınıfı hariç)
6 Disiplin Cezası durum belgesi
7 Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi (Belgesi olmayanlar Yabancı Dil Yeterlilik sınavına gireceklerdir. Başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.)
8 Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9 Gemi Adamı Olur Belgesi ve Adli Sicil Kaydı (Turgut Kıran Denizcilik Fakültesine başvuracak adaylar)
10 “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur” Sağlık Raporu (Teknik Bilimler MYO Su Altı Teknolojisi Programına başvuracak adaylar)
 
 
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde-I)Yatay Geçiş başvuruları 01-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

-Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Başvuru sayfası 01.08.2021 tarihinde aktif olacaktır)
 
-Taban Puanları için linklere tıklayınız. 
http://www.osym.gov.tr/TR,13046/2017.html  (ÖSYS taban puanları için)
https://www.osym.gov.tr/TR,15287/2018.html (YKS taban puanları için)
 
SONUÇLARIN İLANI
 
Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi   http://erdogan.edu.tr/  ve  http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/  web adresimizden 24 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.