2021 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

14 Eylül 2021 Salı

2021 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ


Değerli Öğrencilerimiz,
 
Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirmeleri sonucunda Üniversitemize yerleşen öğrencilerin  kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 
 
Kayıt Tarihleri ve Yeri
Kayıt tarihleri      : 17-24 Eylül 2021
Kayıt yeri adresi  : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
                                  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
                                  Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi 53100 RİZE
 
E-Kayıt Tarihleri : 17-22 Eylül 2021 saat 23:59’a kadar
 
ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT) YAPAMAYACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR
 
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU ADI
 
PROGRAM ADI
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 
Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) :
1.Örgün öğretim (Gündüz I. Öğretim) öğrencileri katkı payı (harç) ödemeden kayıtlarını yapabileceklerdir.
 
2.Öğrenim ücretleri ikinci öğretim programları için zorunlu olup,  17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında   Üniversitemizdeki Ziraat Bankası  Şubesi 55872555-5008 nolu hesaba TC Kimlik Numarası   ile ödeyeceklerdir.  Banka dekontunun bir nüshası kayıt sırasında teslim edilecektir.
 
Öğrenim ücretleri miktarları için tıklayınız.
 
Kesin Kayıt Belgeleri
Aşağıda belirtilen kesin kayıt belgelerini kayıt esnasında sorun yaşanmaması için kayda gelmeden önce tamamlayınız. Belgelerin eksik olması durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
 
1. 2021 DGS İnternet Çıktısı
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı görülmek şartı ile)
3. 2 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)
4. Öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdığına dair banka makbuzu
Öğrenci Katkı Payından Muaf Olanlar Resmi Belge İbraz Edeceklerdir. (Şehit-Gazi Çocukları, vb. ile diğerleri)
5. TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ/DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
  
  • Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir. (YKS Kılavuz Bk. 11.)   
  • Adli sicil kaydı
 

6.

 
Engelliler İçin Sağlık Raporu
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için
7. Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi (Aslı görülmek üzere )
8. Önlisans Not Döküm Belgesi/Transkript ( Aslı veya Onaylı )
9. İlgili Üniversitenin not aralıklarını gösteren belge
10. Önlisans Ders İçerikleri

NOT:     E-kayıt yapan öğrenciler intibak işlemleri için transkript ve ders içeriklerini 01 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine bizzat, posta veya e-mail yoluyla gönderebileceklerdir (Posta veya kargo ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır).
 
Akademik Birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız.
 
NOT:     “YÖK’ün DGS-2021 Kayıt Duyurusu”
               2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 11/08/2021 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.