2021 - YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adayların Kesin Kayıt İşlemleri

01 Ekim 2021 Cuma

2021 - YKS  EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
 
1. KAYIT İŞLEMLERİ
2021 YKS EK YERLEŞTİRMELERİ sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri;

“Kayıt Belgeleri” için tıklayınız.  
 
Kayıt Tarihi Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
04 Ekim 2021
07 Ekim 2021
Elektronik Kayıt Tarihi Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
04 Ekim 2021
05 Ekim 2021
Kayıt Merkezi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  53100 RİZE


 
ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT) YAPAMAYACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR
 
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU ADI
 
PROGRAM ADI
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SU ALTI TEKNOLOJİSİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
ÖĞRENİM ÜCRETİ İŞLEMLERİ
 
Öğrenim Ücreti (II. Öğretim) Ödeme Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
04 Ekim 2021
07 Ekim 2021
Ödeme Yeri Türkiye'de bulunan herhangi bir Ziraat Bankası ATM’ lerinden  'Öğrenci Numarası' ile ödenebilenecektir.ÖĞRENCİ NUMARANIZI  AŞAĞIDAĞİ LİNKİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.
http://ogrenci.erdogan.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index
 • Birinci Öğretim öğrencileri katkı payı (harç) ödemeden kayıtlarını yapabileceklerdir.
 • İkinci Öğretim programları Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.
 • Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılacaktır.

2- ÖN KOŞULLU PROGRAMA KESİN KAYIT
            
a) TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/SU ALTI TEKNOLOJİSİ
 • “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur” Sağlık Raporu
 • Su Altı Teknolojisi Programına kayıt olacak öğrencilerin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinin Yeterlik Eğitim Standartları ile Sağlık Kuralları kısımlarında yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir. (YKS Kılavuz Bk. 57.)
 • İlgili raporun alınabileceği kurumların listesine ulaşmak için tıklayınız.
              (NOT : Öğrencilerimizin hastanelere başvurmadan önce Su altı hekimlerinin görevde olup olmadığı konusunda bilgi almaları ve ona göre hareket etmelerinde fayda vardır.)
 
 
b) SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
 • SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) ve UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
              1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
             2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). (YKS Kılavuz Bk. 10.)
 
 
c) TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ/DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 
 • Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
              a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
            b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir. (YKS Kılavuz Bk. 11.)
                 c. Adli Sicil Kaydı
 
3. İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK
             
     İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde öğrenim görecek öğrenciler isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi alabileceklerdir.
 • e-devlet üzerinden kayıt yaptırırken, İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında Okumak İstiyor musunuz? Sorusuna EVET yanıtını seçebilirsiniz.
 • Üniversitemize şahsen gelerek kayıt yaptıracaksanız, kayıt esnasında başvuru formunuzu kayıt görevlisine teslim edebilirsiniz. (Form İçin Tıklayınız.)
 • Başvuru formunu eğitim ve öğretime başlayacağı tarihe kadar 0464 223 58 65 numarasına FAKS olarak yada Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
4. ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK
             
     İlahiyat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler(İngilizce) bölümlerinde öğrenim görecek öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabidirler. 
     Hazırlık eğitimi bulunan İlahiyat Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, 04 Ekim 2021 tarihinde yapılacak Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlilik sınavına girebilirler. Bu sınavdan başarılı olanlar, ilgili bölümün birinci sınıfına devam edecektir. Başarısız olanlar ve Yeterlilik sınavına girmeyenler hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.
 
 
5. YABANCI DİL DERSİ MUAFİYET SINAVI
 
     Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi bulunmayan bölümlerde öğrenim gören öğrenciler; isterlerse, 06 Ekim 2021 tarihinde yapılacak  “Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı”na girebilirler. Sınava girmek isteyen öğrenciler sınav tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları birime dilekçe ile başvurmak zorundadır.
   “Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı”ndan 100 puan üzerinden 60 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar  “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 30 uncu maddesine göre harfli nota çevrilerek yarıyıl akademik not ortalaması ile genel akademik not ortalamasına katılır.
     Öğrenci isterse eğitim öğretimin başladığı hafta içerisinde kayıtlı olduğu birime başvurması halinde Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavından almış olduğu notun iptalini isteyerek, yabancı dil dersi için derse kayıt işlemini yapabilir.
 
 
6.KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER
 
     Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 04 - 07 Ekim 2021 tarihleri arasında üniversitemize kayıt belgeleri ile bizzat gelerek geçici kayıtlarını yaptıracaklardır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 
 
KAYIT ESNASINDA HERHANGİ BİR SORUNLA KARŞILAŞILMASI DURUMUNDA ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE “İLETİŞİM” E GEÇİNİZ..