2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başarı Durumuna Göre Önlisans Programlarına Yatay Geçiş Başvuruları

18 Ocak 2023 Çarşamba

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı Başarı Durumuna Göre Önlisans Programlarına Yatay Geçiş Başvuruları

 
     “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans-Lisans Programlarına Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” hükümlerine uygun olarak 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında önlisans programlarına başarı durumuna göre yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir. Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi,  kontenjanlar, gerekli belgeler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Bahar Yarıyılı
Başvuru Tarihleri 23 - 27 Ocak 2023
Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 30 Ocak - 02 Şubat 2023
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 06 Şubat 2023
Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 08 - 10 Şubat 2023
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 14 - 15 Şubat 2023

BAŞVURU İŞLEMLERİ
     Yatay Geçiş başvuruları 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
  • Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Başvuru sayfası 23.01.2023 tarihinde aktif olacaktır
KONTENJANLAR 
     Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.
  
YÖNERGE 
     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans-Lisans Programlarına Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
1 Not Döküm Belgesi (Transkript)
2 Yeni tarihli Öğrenci Belgesi
3 ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı
4 Ders içerikleri
5 Disiplin ceza durum belgesi
6 Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (II. Öğretim Programlarından I. Öğretim Programlarına başvuracak adaylar için)
7 Nüfus Cüzdanı fotokopisi


KESİN KAYIT
     Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan adayların listesi 06 Şubat 2023 tarihinde http://erdogan.edu.tr/ ve http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/  web adresinden ilan edilecektir.  Kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl öğrenciler 08 - 10 Şubat 2023; yedek öğrenciler ise 14 - 15 Şubat 2023 tarihleri arasında belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.