2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal/Yandal Programları Başvuruları

27 Temmuz 2022 Çarşamba

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARI BAŞVURULARI
 
Üniversitemizde bir önlisans/lisans programına (anadal) kayıtlı olan öğrencilerimizden çift anadal programına kayıt hakkı kazanarak eğitimlerini sürdürecek olanlar, Üniversitemizin bir başka bölümünde aynı zaman diliminde eğitimlerini sürdürerek, her iki programı da başarıyla tamamlamaları halinde ikinci bir programdan da önlisans/lisans diplomasına sahip olabileceklerdir. Çift anadal, ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında yapılabilir.

Bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı olarak alıp başarıyla tamamlamalarına imkan veren Yandal Programı uygulaması sonucunda ise, öğrencilerimiz Çift anadal programındaki  gibi diploma değil, bir sertifika alabileceklerdir. 
 
Çift Ana Dal /Yandal Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Çift Ana Dal/Yan Dal Başvuru Tarihleri 01 - 12 Ağustos 2022
Çift Ana Dal/Yan Dal Başvurularının İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 16 - 19 Ağustos 2022
Çift Ana Dal/Yan Dal Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 23 Ağustos 2022
Çift Ana Dal/Yan Dal Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos - 02 Eylül 2022
Çift Ana Dal/Yan Dal Yedek Kesin Kayıt Tarihleri 07 - 09 Eylül 2022

BAŞVURU İŞLEMLERİ 
-Başvurular 01-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sisteminde başvuru işlemleri sekmesindeki "ÇAP ve YAP Başvuruları" kısmından online olarak yapılacaktır.
 
-Online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1. Çift Anadal – Yandal Başvuru formu için tıklayınız.
2. Not Durum Belgesi (Transkript)
3. ÖSYS Sonuç Belgesi (Yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi)

KONTENJANLAR
-2022-2023 Öğretim Yılı Çift Anadal Programları, Başvuru Yapabilecek Programlar ve Kontenjanlar için tıklayınız.  
-2022-2023 Öğretim Yılı Yandal Programları, Başvuru Yapabilecek Programlar ve Kontenjanlar için tıklayınız. 

YÖNETMELİK/YÖNERGE
-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çift Anadal Ve Yandal Programları Yönergesi için tıklayınız.


ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI  
1.Başvuru Koşulları;
a) Üniversitenin bir lisans veya ön lisans programına kayıtlı olmak.
b) ÇAP’a başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak
c) GANO’su, 4 üzerinden en az 2,71 olmak.
ç) Lisans anadal diploma programında, en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında bulunmak.
e) Anadal ön lisans diploma programda, en erken ikinci en geç üçüncü yarıyılın başında bulunmak.
f) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak.
g) Kayıt dondurma haricinde öğrencilerin yarıyıl/yıl kaybı olmamak.
ğ) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, belirlenen şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. 
2. Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşitliği halinde öğrencilerin tamamlamış olduğu toplam kredilerine bakılır. Daha fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde üniversiteye girdiği yıldaki ÖSYM yerleştirme puanı dikkate alınarak seçim yapılır.
3. Birden fazla çift anadal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.
4. Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
5. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere, o bölümlerin belirlemiş olduğu sınavlardan başarılı olma şartı aranır.
6. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal programlarına Yabancı Dil Yeterlilik Sınavını başarmış ,hazırlık sınıfını geçmiş veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer puana sahip öğrenciler kabul edilir.
7. Dikey geçiş veya yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, anadal programında intibak ettirildikleri yarıyıllar dikkate alınarak Üniversitemizde en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olma şartıyla çift anadal programlarına başvuru yapabilirler.
 
YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI  
1. Başvuru Koşulları;
a) Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması gerekir.
b) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru GANO’su en az 4,00 üzerinden 2,50 olması gerekmektedir.
2. Öğrenci, anadal lisans programının en erken 3. en geç 6. döneminin başında başvuru yapabilir.
3. Birden fazla çift anadal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.
4. Kayıt dondurma haricinde öğrencilerin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.
5. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere, o bölümlerin belirlemiş olduğu sınavlardan başarılı olma şartı aranır.
6. Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
7. Bir öğrenci anadal öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir.
8. Yandal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrenci aynı yandal programına tekrar
kayıt yapamaz.