Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı (Duyuru Güncellendi)

23 Kasım 2021 Salı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkânlarından yararlanabilecektir. Başvuru tarihleri ve sınav bilgileri aşağıda belirtilmiş olup sınavlara dair bilgiler kayıtlı olunan akademik birimlerin web sayfalarından/öğrenci işlerinden öğrenilecektir.
 
Son Başvuru tarihi : 31 Ocak 2022
Başvuru şekli       : Başvurular şahsen başvuru yoluyla veya posta / e-posta ile yapılabilir. Posta/E-posta ile yapılacak başvurular için (https://erdogan.edu.tr/Website/Default.aspx) adresinden akademik birimlerin web sayfalarından iletişim bilgilerine ulaşılabilir. Ek sınav başvuru formu için tıklayınız.

Sınav Tarihleri
1. Ek sınavlar
07-13 Şubat 2022
2. Ek sınavlar 21- 27 Şubat 2022
 
                                                 Sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir. 
 
Sınav hakkı bulunan öğrenci listesi ve dersleri için tıklayınız.
 
Listede öğrencilerin hangi derslerden sınava girme hakkı bulunduğu belirtilmiştir. Sınavlara girme hakkı olduğu halde listede isimleri bulunmayan/derslerinde herhangi bir hata bulunan/eksik-fazla dersi bulunan  öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birim öğrenci işlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK yazısına ulaşmak için tıklayınız.
Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK duyurusu için tıklayınız.
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.
RTEÜ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü Maddesinin (C) Fıkrası Uygulama Esasları için tıklayınız.
 
EK SINAVLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
*2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere devamsızlıktan başarısız oldukları derslerden sınav hakkı verildiği için bu öğrenciler sadece hiç almadıkları derslerden 2 ek sınav haklarını kullanacaklardır. 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise hiç almadıkları ve devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav hakkından yararlanabileceklerdir.
*Ek Sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer.
*Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı, devam koşulunu yerine getirmediği ve başarısız derslerde dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
* Ek sınavlar sonunda ek süre alan öğrencilerin derse kayıt, derse devam vb. işlemler için web saysamızı takip etmelri önerilir.
*Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
                        Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrenciye yazılı tebliğ yapılmayacaktır