Bahar Yarıyılı Ders Ekleme-Çıkarma ve Mazeretli Derse Kayıt İşlemleri

07 Şubat 2020 Cuma

Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri
 
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı interaktif ders kayıtları otomasyon üzerinden öğrenciler için 09 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir. Ders ekleme çıkarma işlemleri  10-12 Şubat 2020 tarihleri arasında ders ekleme-çıkarma formu ile kayıtlı olunan akademik birimlere müracaat edilerek yapılacaktır. Ders ekleme çıkarma formu; akademik birimlerde veya Daire Başkanlığımızın web sayfasında    ”Dilekçeler & Formlar-Ders Ekleme Çıkarma Formu” ekranında bulunmaktadır.

Ders ekleme-çıkarma yapabilecek öğrenciler
-Eksik derse yazılım yapanlar için ders ekleme
-Hatalı ders kayıtları için düzeltme
-Ders değişikliği sadece çakışan dersler için ders ekleme-çıkarma yapılabilecektir.
 
Mazeretli Derse Kayıt İşlemleri

2019 - 2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 03-09 Şubat 2020 tarihleri arasında geçerli mazeretleri sebebiyle  ders kaydı yapmayan öğrencilerimizin kayıtlı oldukları akademik birimlere 10-21 Şubat 2020  tarihleri arasında derse kayıt formu ve mazeretini gösteren belge ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihler arasında başvuru yapmayan öğrenciler bahar yarıyılında ders ve sınavlara giremeyeceklerir.  Derse kayıt formu; akademik birimlerde veya Daire Başkanlığımızın web sayfasında    ”Dilekçeler & Formlar Derse Kayıt Formu” ekranında bulunmaktadır.

Mazeretleri uygun görülen öğrencilerimizin (Katkı payı/öğrenim ücreti borcu bulunanların borçlarını ödemeleri koşuluyla)   ders kayıtları 24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                               ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI