Depremden Etkilenen Öğrenciler için Özel Öğrencilik Başvuruları

24 Şubat 2023 Cuma

Yükseköğretim Kurulu tarafından, Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla alınan Özel Öğrencilik kararına göre;

Özel Öğrenci Olabilecek olanlar

“Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamındaki programlarda kayıtlı öğrenci olanlardan; (Üniversitemiz Senatosunca açıklanan uygulamalı eğitimini yüz yüze yapacak olan programların ilgili sınıflarında eğitim gören öğrenciler)
  • Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenciler,
  • Birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenciler
 Özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrencilerden İkametgâhının veya Geçici İkametgâhının RİZE ili ve ilçeleri olduğunu belgeleyenler.
*Birinci derece yakınları deprem bölgesinde ikamet edip kendisi de deprem bölgesindeki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerde bu şart aranmayacaktır.
 
Başvuru Yeri: Yukarıdaki şartlara haiz öğrenciler aşağıdaki belgelerle birlikte üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek veya e-posta (oidb@erdogan.edu.tr) adresine (belgelerin pdf formatında olması koşuluyla) başvuruda bulunabilirler.
 
Başvuru Belgeleri:
  1. Öğrenci Belgesi-Transkript
  2. Özel Öğrenci Başvuru Belgesi
  3. İkamet/Geçici İkamet Belgesi
 Son Başvuru Tarihi: 10 Mart 2023
 
Geçici İkametgâh: Birinci derece yakınlarının deprem nedeniyle yaşamakta olduğu il
 *Geçici ikametgâhını ispat için nüfus müdürlüklerinden veya muhtarlıklardan belge alınabileceği gibi yurt müdürlüğünden alınacak yazı, kira sözleşmesi veya yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgâhı teyit eden bir yazı da kabul edilebilecektir.