Dikey Geçiş

Dikey Geçiş
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler, örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Dikey Geçiş Sınavı sonucunda Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanmış öğrenciler, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında üniversitemize kayıt yaptırırlar. Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Nasıl Başvurulur:
Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak için ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavına girmek zorundadırlar. Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramaz. Üniversitemizin dikey geçiş kontenjanları ÖSYM kılavuzunda yer almaktadır. Dikey geçiş yapacak olan öğrencilerin üniversitemize teslim etmek üzere önlisans öğrenimleri sırasında aldıkları derslerin içeriklerini gösteren belgeyle birlikte transkriptlerini temin etmeleri gerekir.
İlgili Mevzuat
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik