Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş (Ek Madde 1)

 Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş (Ek Madde 1)
 
ÖSYS merkezi yerleştirme puanına göre yapılan yatay geçişi ifade eder.  Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.
 
Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.  Belirlenen usul ve esaslar uyarınca başvurular ilgili akademik birimlere başvuru belgeleriyle birlikte şahsen veya noter vekaletnamesi ile vekil tayin edilen kişi tarafından yapılır.
 
Başvurular fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
 
Başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgi Üniversitemiz ve Daire Başkanlığımızın internet sayfasında duyurulur. 
 
ESASLAR
1. Öğrencinin kayıt olduğu yılki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına yüksek olması şartı ile başvuru yapabilir.
2. Başvuru sayısı belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda başvuran en yüksek ÖSYS puanlı adaydan başlayarak kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.
3. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece yerleştikleri yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği programlar arasında DGS puanı göz önünde bulundurularak başvurusu alınacaktır.
4. M.T.O.K. Programlarında okuyan öğrenciler Yükseköğretim kurumuna kayıt oldukları yılki ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri M.T.O.K. programlarına başvuru yapabilirler.
5. Sınavsız Geçişten yararlanarak bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının ÖSYM Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuzlar dikkate alınarak başvurabileceklerdir.
6. Özel yetenek sınavı ile bir Yükseköğretim Kurumuna kayıt olan öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir.
7. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş başvurusunda bulunulamaz.
8. Öğrencinin başvuru yaptığı bölümün yerleştiği yıl ÖSYS Kılavuzunda program ile ilgili özel koşul bulunması durumunda başvuran öğrenciler bu koşulları sağlamak durumundadır.
9. Öğrencinin Yükseköğretim Kurumuna kayıt olduğu yıl, yatay geçiş için başvuracağı bölüme öğrenci alınmamış ise başvuru yapılamaz.
10. Öğretim Dili tamamen yada kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara müracaat eden adayların yabancı dil şartını sağlamaları gereklidir.
11. Ek 1. Maddesi (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş sadece bir defaya mahsus yapılabilir. Bu madde ile yatay geçiş yapan öğrenci daha sonraki başvuru döneminde geldiği yükseköğretim kurumuna dönüş yapabilir.(Başka bir Yükseköğretim kurumuna geçemez.)
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yatay Geçiş Yönetmelik Ek-Madde 1 Uygulama Esaslarına ilişkin 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu duyurusu için TIKLAYINIZ.