2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar