2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar