22016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar