Af Yatay Geçiş

Af Yatay Geçiş
6353 Sayılı Kanunun 11.maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 63.maddesinin atıfta bulunduğu geçici 58. Madde kapsamında iş veya ikametinin Rize’de olması nedeniyle af yatay geçiş için üniversitemize başvuru yapmak isteyen öğrencinin öncelikle Üniversiteye giriş yılı itibariyle Üniversitemiz ilgili bölümün taban puanını sağlaması gerekir. İlgili taban puanı sağlayan öğrenci (Başvuru dilekçesi, 6353 sayılı kanunun 11.maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 63.maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair öğrenci belgesi, Üniversite yerleştirme belgesinin kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylanmış sureti, almış olduğu dersler var ise transkript ve ders içerikleri , İkametinin veya iş yerinin Rize’de olduğunu gösterir onaylı belgeler) ile ilgili başvuru tarihleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen öğrenci belirtilen kayıt tarihleri arasında kayıt belgeleri ile birlikte bizzat gelerek veya noter vasıtasıyla vekil tayin ettiği kişi ‘’vekaletname’’ ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirir.
Kayıt için gerekli belgeler:
Nüfus Cüzdanının Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)
6 adet fotoğraf
Askerlik durum belgesi.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti banka dekontu : Kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için, öğrencilerin yatırmaları zorunlu olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti bedellerini, Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine kayıt işleminden önce yatırmaları gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen bölümler için Sağlık Raporu;
-Tıp Fakültesine kayıtlanacak adayların, tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.
Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların; TC vatandaşı olmak; boyu erkek öğrencilerde 1,66 m’den, kız öğrencilerde 1,60 c m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak ve kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemi adamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi bulunan sağlık raporu almak, mülâkat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekir.
Kesin kayıtlanma tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına müracaat ederek ders kaydı işlemini tamamlarlar.
Kaydı yapılan öğrencilerin yatay geçişle Üniversitemize kayıtlandıkları, kayıtlı oldukları Üniversitelere bildirilerek öğrenim dosyaları istenmek suretiyle önceki Üniversitelerinden ilişiklerinin kesilmesi işlemi gerçekleştirilir.