Anketler

ÖİDB Memnuniyet Anket Raporu - Eylül 2020
İdari Birimler Memnuniyet Anketleri Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
ÖİDB Memnuniyet Anket Raporu-Temmuz 2019