Kurum İçi Yatay Geçiş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine kayıtlı bir öğrenci; birimin kendi bünyesindeki veya Üniversite içinde yer alan diğer birimlerin bünyesindeki aynı düzeyde diploma programlarına kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapabilir.
Başvuru Şartları:
Başvuru sırasında öğrencinin Üniversitede aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması zorunludur.
Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin lisans programlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı dışında en az iki, önlisans programlarında en az bir dönemi tamamlamış olması zorunludur.
Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel akademik not ortalamasının en az 2,80 olması gerekir.
Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.
GANO şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece GANO şartını sağlayan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, ilgili birim için taban puanı koşulunun sağlanmış olması gerekir.
Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibariyle ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartlarının yanısıra varsa mülakat ve benzeri diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur.