Kurumlararası Yatay Geçiş

Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
Başvuru Şartları:
(1) Eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olmak:
Öğrencinin başvuru sırasında başvurduğu yükseköğrenim kurumuna eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir.
(2) Lisans programlarında en az iki, önlisans programlarında en az bir dönemi tamamlamış olmak:
Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin lisans programlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı dışında en az iki, önlisans programlarında en az bir dönemi tamamlamış olması zorunludur. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(3) Minimum Başarı Puanı:
Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4,00 puan üzerinden en az 2,29; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 60 genel not ortalaması şartı aranır.
(4) Başarı notlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesi:
Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun dönüşüm tabloları kullanılır.
(5) Açık ve uzaktan öğretim programları öğrencilerinin örgün öğretim programlarına yatay geçişi :
Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(6) Yabancı dille öğrenim yapılan programlara başvurularda Yabancı Dil Yeterliliği:
Yabancı dille öğrenim yapılan programlara başvuracak adayların yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri istenir. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyen adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavına girmeleri gerekir.