Notlarla İlgili Formlar

Not Bildirim Formu
Tek Ders Sınav Çizelgesi
Not Düzeltme Formu
Geçmiş Dönemlere Ait Not Düzeltme Formu
Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin 1. Ek Sınav Çizelgesi