Notlarla İlgili Formlar

Not Bildirim Formu
Not Düzeltme Formu
Geçmiş Dönemlere Ait Not Düzeltme Formu
Tek Ders Sınav Çizelgesi
1.Ek  Sınav Çizelgesi (Azami Öğrenim süresini dolduran öğrenciler-Personel)
2.Ek  Sınav Çizelgesi (Azami Öğrenim süresini dolduran öğrenciler-Personel)