Öğrenci Kimlik Kartları

ÖSYM ile yerleşen öğrencilere üniversiteye ilk kayıt esnasında verilir ve bu kimlikler öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir.
Lisansüstü programlara, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Ek Kontenjan, Uluslararası Kontenjanla vb. kayıt olan öğrencilere kimlik kartları kayıtlardan sonra verilir.
Her yıl, akademik yılı belirten ve ücretsiz olarak sunulan hologram kimlik kartlarına yapıştırılır. Programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartlarında ilgili yıla ait akademik yıl basılıdır, bu nedenle ilk yıl ayrıca hologram almaları gerekmez. Programlara devam etmekte olan öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında kayıtlı oldukları akademik birimlerden hologram alınarak öğrenci kimlik kartlarına yapıştırılır

Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

-Öğrencinin kimlik kartını kaybettiğine dair polis, güvenlik görevlileri, diğer bir resmi birim tarafından tutulan tutanakla ya da herhangi bir gazete kayıp ilanı ile,
-Öğrenci kimlik kartının kullanılamaz olmasından dolayı
yeni kart başvurusu yapabilir.
Öğrenciler, kayıp kimlik/kimlik yenileme başvurularını kayıtlı oldukları akademik birimlere yazılı (dilekçe ve ekinde kayıp kimlik için ilan/tutanak , kimlik yenileme için fotoğraf/eski kimlik kartı) olarak yaparlar.

Kimlik Kartının Hazırlanma Süreci

Öğrencinin kimlik kart başvurusu akademik birim tarafından kontrol edilir ve uygun olan başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilerek, yeni kimlik kartları ÖİDB tarafından hazırlanır.
Yeni öğrenci kimlik kartı için Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan mevcut fotoğraf kullanılır. Öğrencinin talebi olması halinde farklı bir fotoğraf kullanılabilir.

Kimlik Kartının Alınması

ÖİDB tarafından hazırlanan yeni öğrenci kimlik kartı ilgili akademik birimden nüfus cüzdanı/ehliyet/pasaport vb. belge ibraz ederek öğrencinin kendisi tarafından bizzat başvurularak alınır.

Kimlik Kartı İle İlgili Olarak Yapılmaması Gerekenler

- Kartı cüzdan dışında ve özellikle pantolon arka cebinde taşınmamalıdır.
- Su, yağ, kimyevi madde vb. ile temas ettirilmemelidir.
- Karta zımba ve benzeri delik açılmamalıdır.
- Kart bükülmemelidir, buz kazımak vb. işler için kullanılmamalıdır.
- Kart kesici ve delici aletlerle çizilmemelidir.
- Kart sıcak ortamlarla temas ettirilmemelidir.
- Kimlik kartı başkalarına verilmemelidir. Kimlik kartın başkasına verilmesi “OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI” öngörülen ciddi bir disiplin suçudur. Bu konuda dikkatli davranılması ve gelecekte pişman olunacak sonuçlara yol açacak bu davranıştan kaçınılması önerilir.