Öğrenci Otomasyonu ve İstatistik İşlemleri İş Akışları

ÖBİS’ne  Akademik  Personel Tanımlama ve Yetkilendirme
ÖBİS’ne İdari  Personel Tanımlama ve Yetkilendirme
ÖBİS’ne Akademik Birim Tanımlama
ÖBİS’ne Akademik Birim-Bölüm-Program Tanımlama
ÖBİS’de Ders Tanımlama ve Ders Planları Oluşturma
ÖBİS’de Dönem Derslerinin Akademik Birimlere Sunulması 
Öğrenci Başarı Durum Sıralamaları
İstatistik Hazırlama (Kurum İçi-Kurum Dışı)
YÖKSİS Veri Gönderim İşlemleri