Önlisans - Lisans Öğrenci İşleri İş Akışları

Ad - Soyad  Değişikliği  İşlemleri
Askerlik Durumu Belgesi İşlemleri
Ders  Muafiyeti- İntibak İşlemleri
Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri
Ders Kayıt(İnteraktif) İşlemleri
Ders Kayıt-Kayıt Yenileme Hazırlık İşlemleri
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Yerleşen  Öğrenci Kayıt İşlemleri
Disiplin Ceza  İşlemleri 
Disiplin Ceza Durumu Belgesi İşlemleri
Erasmus Öğrenci Değişim Programı (Giden) Ve Not Giriş İşlemleri
Farabi Öğrenci Değişim Programı (Giden)  Öğrenci Ve Not Giriş İşlemleri
Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri
İlişik Kesme İşlemleri
Kayıt Dondurma  İşlemleri
Lisans Tamamlama İşlemleri
Mazeretli  Ders Kayıt   İşlemleri
Mesleki Staj  Çalışması İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
Not Döküm Belgesi (Transkript) İşlemleri
Öğrenci Afları  İşlemleri
Öğrenci Belgesi İşlemleri
Öğrenci Danışman Atama  İşlemleri
Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci İşlemleri
Özel Öğrenci (Gelen) İşlemleri
Özel Öğrenci (Giden) İşlemleri
Tek Ders Sınavı  İşlemleri
Yatay Geçiş İşlemleri
Yeni Kayıt (ÖSYM) Hazırlıkları
Yeni Kayıt (ÖSYM) İşlemleri
Yeni Kayıt (ÖSYM) Öğrenci Bilgi Güncelleme İşlemleri
Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri