Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenlerin Kesin Kayıt İşlemleri

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Programına  özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Program için özel yetenek sınavı uygulamaları ve programa yerleştirme işlemleri  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 
Özel yetenek sınavı sonunda, adayın elde ettiği yerleştirme puanı (YP) ve bölüm / bölümler için yapmış olduğu tercih sırası göz önünde bulundurularak en yüksek puanı alan adaydan başlayarak sıralama yapılır.
 
Asıl listeye giren adayların kayıtları her yıl web sayfasında yayınlanan Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda belirtilen tarihlerde  RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca  yapılır.

Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt hakkını kaybederler. Yerine ilk sırada bulunan yedek adaya kayıt hakkı verilir. Yedek listesinden bir programa kayıt hakkı elde eden aday, süresi içerisinde müracaat etmediği takdirde kayıt ve yedeklik haklarını da kaybeder.

 Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar RTEÜ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web sayfasından ilan edilerek en yüksek YP puanı bulunan yedek adaylardan başlanarak kontenjanlar doluncaya kadar yerleştirme yapılacaktır.

 RTEÜ Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen yerleştirme takvimi sonunda kontenjanlar dolmasa dahi öğrenci alımı yapılmaz.

 Özel yetenek sınavları ile  ilgili ayrıntılı bilgiye  http://besyo.erdogan.edu.tr/  adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Kesin Kayıt Belgeleri
1. YGS sonuç belgesi,
2. Lise Diploması (Aslı),
3. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının onaylı sureti (2 adet),
4. İkametgâh belgesi,
5. Askerlik İlişiksiz Belgesi (Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış belge).
6. Vesikalık Fotoğraf (16 adet): Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (bayanlar düzgün bir kıyafetle çekilmiş resmi evraklarda kullanılacak vesikalık fotoğraf, Erkekler sakalsız, gömlek ve kravatlı resmi evraklarda kullanılacak vesikalık fotoğraf).
7. Sağlık Raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış heyet raporu).