Transkript (Not Döküm Belgesi)

Kayıtlı/ayrılan (kendi isteği, kayıt silme vb.) öğrenciler transkript (detaylı) belgelerini kayıtlı oldukları akademik birimlerden veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alabilirler.

Mezuniyet transkript belgeleri bir defaya mahsus 3 (üç) nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası öğrencinin şahsi dosyasına, bir nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında saklanır. Bir nüshası da öğrenciye verilir. Mezun öğrenciler mezuniyet transkriptlerini kayıtlı oldukları akademik birim öğrenci işlerinden tekrar alabilirler. Transkript belgeleri için herhangi bir ücret ödenmez.

Transkript, kişinin kendisi tarafından alınabilir, kişinin belirttiği adrese postalanabilir, e-posta ile gönderilebilir.

Herhangi bir adrese akademik birim/ÖİDB tarafından gönderilen transkriptler "PTT yolu ile" ve "normal posta" olarak gönderilmektedir. Zaman kısıtı bulunan kişilerin bu hususu dikkate almaları önerilir.