Yatay Geçiş Başvurusu ve Öğrenci Kabulü

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU VE ÖĞRENCİ KABULÜ
Üniversitemize, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelik ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilir.
Yatay geçiş başvuruları, görevlendirilen komisyonlar tarafından değerlendirilerek öğrenim gördükleri bölüm/program ve aldıkları dersler dikkate alınmak suretiyle Üniversiteye yatay geçiş yapabilecek öğrenciler belirlenir.
Üniversitemize yatay geçiş yoluyla alınacak öğrencilerin başvuru-kayıt tarihleri “Akademik Takvimi”nde belirtilmektedir ve ayrıca web sayfasında da ilan edilmektedir.
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
A. Genel Akademik Başarıya Göre Yatay Geçiş
1- Genel Akademik başarıya göre Lisans(4 yıllık) programlarında 2. ve 3. sınıfın başında(3. ve 5. yarıyıllarda); ön lisans(2 yıllık) programlarında 1. sınıfın bahar dönemi(2. yarıyıl) ile 2. sınıfı başında(3. yarıyılda) yatay geçişle öğrenci kabul edilir. Genel Akademik Başarıya göre yapılacak yatay geçişler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu(YÖK)'e bildirilen kontenjanlar dahilinde değerlendirilir.
Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından genel akademik başarıya göre yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.
a)Lisans(4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı(iki yarıyıl) öğrenim görmek.
b)Meslek Yüksekokulu Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.
c)100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.29 genel not ortalamasına sahip olmak. (Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.)
d)RTEÜ’nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmak.
2-Genel Not Ortalaması yeterli olmayan ancak, merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir. Bu kapsamdaki başvurular Genel Not Ortalaması yeterli olan öğrenciler yerleştirildikten sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir.
3- Açık veya uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bunun için, GNO(Genel Not Ortalaması)’sının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
4-İkinci öğretim diploma programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyenlerin bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girmeleri ve ayrıca Genel Not Ortalamalarının 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden 2.29 olması gereklidir.
5- Uluslararası ortak diploma programlarından aynı alandaki uluslararası ortak diploma programlarına veya aynı alandaki normal örgün öğretim programlarına ilgili mevzuatta belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla yatay geçiş yapılabilir.
B. Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş(Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Dahil)
Girdiği yıldaki merkezi yerleştirme(YGS/LYS/DGS) puanı, Üniversitemizin taban puanına eşit veya yüksek olanların aşağıda belirtilen kurallar dahilinde yatay geçişleri kabul edilebilir. Bu haktan yararlanmak üzere yalnız hazırlık sınıfı öğrencileri değil, ara sınıflarda okuyan öğrenciler de başvurabilir. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmak isteyenler, her eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvurabilir.
Başvuru İçin Aranan Koşullar:
• Öğrenim görülen program ile geçmek istenilen programın aynı olması.
• Girilen yıldaki merkezi yerleştirme(YGS/LYS/DGS) puanının, Üniversitemizin taban puanına eşit veya yüksek olması. (Öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda, Üniversitemize öğrenci kabul edilmemişse merkezi yerleştirme puanı ile geçiş yapılamaz.)
• İlgili programın ÖSYS kılavuzunda yayımlanan kontenjanının %30'ununa tekabül eden kontenjan içinde kalması.
• Yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte yabancı dil yeterlilik koşulunun sağlanması. (Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfın ilk dönemine geçiş yapmak isteyenler yabancı dil şartını sağlamamaları halinde Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.)
Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler:
1-Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.
a) Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek.
b)Lisans(4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı(iki yarıyıl) öğrenim görmek.
c)Meslek Yüksekokulu Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.
d) 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.29 genel not ortalamasına sahip olmak. (Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.)
e)RTEÜ’nün yapacağı yabancı dil(İngilizce) yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmak.