Yazı İşleri iş Akışları

Diğer Üniversitelerle Ortak Lisansüstü Program Açılması
Gelen Evrak İşlemleri 
Giden Evrak İşlemleri 
Mevcut Programlara İlk Defa Öğrenci Alınması İşlemleri  
ÖSYM Kontenjan İşlemleri 
Özel  (Gelen)  Öğrenci İşlemleri  
Özel  (Giden)  Öğrenci İşlemleri  
Yatay Geçiş Kontenjanları İşlemleri 
Yeni Fakülte-Yüksekokul-Enstitü-Meslek Yüksekokulu Kurulması Ve Bölüm-Program-Anabilim Ve Anasanat Dalı Açma İşlemleri  
Yönetmelik ve Yönergeler 
Yurtdışı Öğrenci Kontenjanları İşlemleri