HAVVA ÇUKUR

HAVVA ÇUKUR

ŞUBE MÜDÜRÜ

Birimi

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Akademik Takvim Hazırlama İşlemlerini Yapmak.

Birim/öğrenci istatistiklerini hazırlamak ve veri girişlerinin yapılmasını sağlamak.

Bologna süreci işlemlerini takip etmek.

Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Daire Başkanlığına bağlı birimler arasında evrak ve bilgi akışı açısından koordinasyonu sağlamak.

Daire Başkanlığına gelen evrakların ilgili birimlere havale edilmesini sağlamak.

Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet /performans raporlarını hazırlamak.

Ders bilgi paketi sayfası işlemlerini yürütmek.

Ders kayıtları/kayıt yenileme organizasyonunu yapmak (süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması).

Ders planları hazırlama işlemlerini yürütmek.

EBYS’de evrak akışını yönlendirmek ve takip etmek.

Fakülte, Yükesekokul, Meslek Yüksekokul, Enstitü Programlarına öğrenci alınması, yeni program açılması tekliflerinin takip edilmesi ve YÖK’e arzını sağlamak.

İç kontrol çalışmalarını yürütmek.

Müdürlüğün her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak.

Öğrenci Otomasyonu (ÖBİS) ile ilgili işlemleri yürütmek.

Önlisans/lisansüstü öğrenci işlemlerini yürütmek.

ÖSYM, kurum içi ve kurumlar arası gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.

Uluslararası Öğrenci (başvuru, değerlendirme , yerleştirme, kayıt) işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.

Üniversite yönetim kurulu ve senato kararlarını takip etmek uygulanmasını sağlamak.

WEB sayfası yönetimini yapmak.

YÖK’le ilgili yazışmaları takip etmek.

YÖKSİS, ÖSYM veri girişlerini takip etmek.

Yönetmelik-yönerge (hazırlama, değişiklik , düzenleme) işlemlerini yapmak