HAYRİYE KOYUNCU

HAYRİYE KOYUNCU

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Yeni Kayıt (ÖSYM) ve mevcut öğrenci bilgi güncelleme işlemleri.

Başarı Sıralamalarını Tespit Etmek

Belge Düzenleme İşlemleri (Not Döküm Belgesi (Transkript))

Belge Düzenleme İşlemleri (Öğrenci Belgesi)

Belge Düzenleme İşlemleri (Askerlik Durumu Belgesi(EK-C))

Belge Düzenleme İşlemleri (Disiplin Ceza Durumu Belgesi)

Belge Düzenleme İşlemleri (Geçici Mezuniyet Belgesi)

Bologna Süreci işlemleri

Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek

Değişim Programları (Gelen Öğrenci) İşlemleri

Değişim Programları (Giden öğrenci) İşlemleri

Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri

Ders Kayıt (İnteraktif) İşlemleri

Ders Kayıt (Toplu Atama) İşlemi

Ders Kayıt/Kayıt Yenileme Hazırlık İşlemleri

Ders Kayıt/Kayıt Yenileme (Süresi İçerisinde Yapmayan Öğrencilerin) İşlemleri

Disiplin/Ceza İşlemleri

İlişik Kesme İşlemleri

Kayıt Dondurma/İzin İşlemleri

Mesleki staj çalışması işlemleri

Mezuniyet İşlemleri

Muafiyet Sınav ve Yeterlilik Sınav Notlarının ÖBİS'e Kayıt Etmek

Muafiyet/İntibak İşlemleri

Öğrenci Af İşlemleri

Öğrenci Danışman Atama İşlemleri

Öğrencilerle ilgili her türlü gelen-giden evrakları dosyalamak ve arşivlemek

Özel Öğrenci (Gelen) İşlemleri

Özel Öğrenci (Giden) İşlemleri

Sınav (Tek Ders Sınavı) İşlemleri

Sınav Not İşlemlerinin Takip ve Kontrolü

Sınav Not Listeleri İşlemleri

Sınav Notları Maddi Hata Düzeltme İşlemleri

Sınav Notlarının (Öğretim elemanları tarafından süresi içerisinde girilmeyen) ÖBİS’ne İşlenmesi

Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Kayıt İşlemleri

Yatay Geçişle Giden Öğrenci İşlemleri

Yatay geçişle kayıt olan öğrencilerin muafiyet, ders ve sınıf işlemleri

Yeni Kayıt (ÖSYM) İşlemleri