MAHMURE KAR

MAHMURE KAR

ŞUBE MÜDÜRÜ

Birimi

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Birim Bütçe Çalışmalarını Yapmak.

Bologna süreci işlemlerini takip etmek.

Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Daire Başkanlığına bağlı birimler arasında evrak ve bilgi akışı açısından koordinasyonu sağlamak.

Daire Başkanlığına gelen evrakların ilgili birimlere havale edilmesini sağlamak.

Daire Taşınırları İle İlgili İşlemleri Yapmak.

Diploma - Diploma Eki İşlemlerini (hazırlamak, dağıtımını sağlamak) Yürütmek.

Fatura, Yolluk Ödemeleri İşlemlerini Yürütmek.

İlk kayıt ve ek yerleştirme organizasyonunu yapmak (süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması) .

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İşlemlerini Yapmak.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Lisans Öğrenci İşlemlerini Yürütmek.

Lisans tamamlama işlemlerini yapmak.

Mezuniyet İşlemlerinin Yapılmasını Sağlamak ve Takibini Yapmak.

Müdürlüğün her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak.

Öğrenci kimlikleri (yeni, kayıp, yenileme) işlemlerini yürütmek.

Öğrenci Konseyi temsilciliği seçim işlemlerini yürütmek.

ÖSYM, kurum içi ve kurumlar arası gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.

Satın Alma İşlemlerini Yürütmek.

Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.

Üniversite yönetim kurulu ve senato kararlarını takip etmek uygulanmasını sağlamak.

YÖK’le ilgili yazışmaları takip etmek.